Lista plików do pobrania:

0.04 [MB] | Przydatne formularze
Wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego
0.02 [MB] | Przydatne formularze
Wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych
Wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych
0.02 [MB] | Przydatne formularze
Zawiadomienie o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania zawodu
Zawiadomienie o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania zawodu
0.03 [MB] | Przydatne formularze
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o zmianę danych objętych wpisem na listę doradców podatkowych
0.06 [MB] | Przydatne formularze
Karta zgłoszenia
0.06 [MB] | Przydatne formularze
Karta zgłoszenia 26.03.2019

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x