Dla kandydatów

Kandydaci na doradców podatkowych po zdaniu egzaminu na doradcę podatkowego oraz odbyciu praktyki w Urzędzie Skarbowym, Izbie Skarbowej i Urzędzie Kontroli Skarbowej muszą odbyć praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.  
 
Kandydat wybiera z listy doradców, którzy wyrazili zgodę na przyjęcie praktykanta osobę, u której odbędzie praktykę lub proponuje kogoś innego. Ostateczną decyzję o terminie i miejscu praktyki - po akceptacji przez Zarząd Oddziału- podejmuje Przewodniczący KRDP. 
  
  
Doradcy podatkowi z Podkarpackiego Oddziału KIDP którzy wyrazili zgodę na przyjęcie praktykanta w celu odbycia praktyki zawodowej:

 

 • Witold Kruczkowski - Biuro Rachunkowe "Bobo", ul. Kolejowa 27, KROSNO
 • Bożena Pacek - Biuro Rachunkowe, ul. Lewakowskiego 16, KROSNO
 • Andrzej Korczykowski - Biuro Rachunkowe, ul. Piotra Skargi 9, MIELEC
 • Władysław Markowski - Biuro Rachunkowe, ul. Lwowska 6, RZESZÓW
 • Marek Błaż - Biuro Rachunkowe "Marco", ul. Sienkiewicza 3, SANOK 
 • Zbigniew Burchan - ul. 3-go Maja 23, STALOWA WOLA


Wymagane dokumenty, które należy złożyć w celu odbycia praktyki u doradcy podatkowego:
 • Świadectwo zdanego egzaminu na doradcę podatkowego
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Prośba kandydata o skierowanie na praktyki do kancelarii doradcy podatkowego
 • Zgoda doradcy na przyjęcie na praktyki w jego kancelarii
 • Zaświadczenie o zaliczonej praktyce w: Urzędzie Skarbowym, w Izbie Skarbowej i w Urzędzie Kontroli Skarbowej (po 4 miesiące w każdym)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów 

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x