Przekształcenie wpisu

Komunikat w sprawie upływu 8 – letniego terminu na przekształcenie wpisów warunkowych we wpis.

Koleżanki i Koledzy !

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina o zbliżających się terminach wynikających z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z dnia 7 lutego 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.) zgodnie z którym KRDP skreśla z listy doradcę podatkowego, który został wpisany warunkowo, jeżeli w ciągu 8 lat od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego, z zastrzeżeniem osób, które złożyły wnioski o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis.

Zwracamy uwagę, iż wspomniany 8 – letni termin jest liczony od dnia doręczenia doradcy podatkowemu decyzji o dokonaniu wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych przez Ministra Finansów a nie jej wydania.


Z koleżeńskim pozdrowieniem

Z upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Brunon Szulc
Przewodniczący Komisji ds.Wewnątrzkorporacyjnych

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x