Zarząd

 ZARZĄD PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU KIDP

1.Marcin Rymaszewski   -   Przewodniczący Zarządu

2. Maria Mazur-Szczepańska  -  Wiceprzewodnicząca Zarządu

3. Andrzej Świderek  - Wiceprzewodniczący Zarządu

4. Ewa Grygierczyk  -  Skarbnik Zarządu

5. Iwona Mazur  -  Sekretarz Zarządu

6. Joanna Wojturska –Machowska   -  członek Zarządu

7. Patryk Kozioł   -  członek Zarządu

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x