Szczegóły szkolenia / imprezy

SZKOLENIE ODWOŁANE!!! Konsekwencje śmierci podatnika w różnych podatkach
Kategoria: Śmierć podatnika i jej podatkowe konsekwencje
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 4 / 100
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-04-17
Data zakończenia: 2020-04-17
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

17  kwietnia  2020 r. - godz. 9.00 – 15.30

Konsekwencje śmierci podatnika w różnych podatkach.

Wykład poprowadzi : Sławomir Zieleń

Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

  80,00  zł brutto od osoby -  dla doradców niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury), z materiałami w formie elektronicznej

110,00  zł brutto od osoby - dla doradców niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury), z materiałami w formie papierowej

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii 

 Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 10.04.20 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020  roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x