Szczegóły szkolenia / imprezy

Obowiązki kancelarii doradcy podatkowego w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Kategoria: Pranie pieniędzy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-07
Data zakończenia: 2019-02-07
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

7 luty   2019 r. - godz. 9.00 – 15.00

Obowiązki kancelarii doradcy podatkowego w  nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

Wykład poprowadzi : Tomasz Gzela

Program szkolenia:

1.   Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.

2.      Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).

3.      Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii.

4.      Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego

5.      Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) w kancelarii itp.

6.      Weryfikacja tożsamości a RODO

7.      Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro

8.      Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk

9.      Dokumentacja  źródłowa w kancelarii doradcy podatkowego.

10.   Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.

11.   Szkolenia, kontrola i kary.

12.   Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

13.   Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu

14.   Praktyczne przykłady

 

 Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

 Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 31.01.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x