Szczegóły szkolenia / imprezy

PRAWO PRACY
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 52 / 180
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-03-13
Data zakończenia: 2019-03-13
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

13 marca  2019 r. - godz. 9.00 – 15.00

PRAWO PRACY WIOSNA 2019

Wykład poprowadzi : Maja Chodacka

 Program:

1.Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym nowych reguł ewidencjonowania czasu pracy i dokumentacji w tym zakresie.

 2.Przypomnienie o nowym okresie i postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o zasadach z tym związanych.

 3. Wynagrodzenie za pracę:

- nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia;

- częstotliwość, termin, miejsce, czas i forma wypłaty wynagrodzenia;

- odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę, uwaga zmiany w zakresie potrąceń min. przy umowie zlecenia;

- orzecznictwo SN dotyczące tego, czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia.

 4. Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich:

- skierowanie na badania w aktach osobowych;

- badania od poprzedniego pracodawcy;

- orzecznictwo SN w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań kontrolnych przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego;

- zakres badań lekarskich dla kobiety powracającej po urlopach związanych z rodzicielstwem.

 

5. Wypowiedzenie umowy o pracę:

- okresy wypowiedzenia w związku z upływem 3 lat od wejścia w życie zmian w zakresie wydłużenia długości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony;

- warunki wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem;

- przyczyny niedotyczące pracownika – orzeczenia TSUE i SN.

 6. Świadectwo pracy:

- termin sporządzenia;

- odpisy i sprostowanie;

- wskazanie na kontrowersyjne i trudne wpisy w treści świadectwa pracy.

 7. Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – jak rozliczać.

 8. Pozostałe aktualności.

 Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

  Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 6.03.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 7 marca  2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii Karta zgłoszeniaKategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x