Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT, PIT, CIT
Kategoria: Podatek od towarów i usług
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 102 / 180
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-22
Data zakończenia: 2019-02-22
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

22 lutego  2019 r. - godz. 9.00 – 15.00

VAT, PIT, CIT

Wykład poprowadzi : Adam Bartosiewicz

Program:

A. VAT

1) Kasy fiskalne on-line

2) Śmierć podatnika VAT – skutki podatkowe w kontekście ustawy o zarządzie sukcesyjnym

3) Zasady opodatkowania voucherów (bonów towarowych)

4) Pozostałe planowane nowelizacje VAT

               a) zmiany dotyczące zwolnień z podatku przy dostawie budynków, budowli

               b) zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego z VAT

               c) centralny rejestr VAT

               d) nowa matryca stawek VAT


B. PIT + CIT

1) Przegląd nowelizacji podatku dochodowego

2) Zmiany w zakresie zeznań rocznych PIT

3) Nowe zasady rozliczania KUP od samochodów osobowych
    a) definicja samochodu osobowego
    b) koszty amortyzacji
    c) koszty leasingu i wynajmu
    d) koszty eksploatacji
    e) koszty używania samochodów prywatnych
    f) koszty używania samochodów pracowników

4) Danina solidarnościowa
5) Kryptowaluty
6) Niektóre zmiany w PIT w zakresie opodatkowania dochodów z nieruchomości
7) Podatek u źródła
8) Ceny transferowe
9) Exit tax

Miejsce szkolenia:  Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii

UWAGA! Szkolenie skierowane jest również do osób nie będących doradcami podatkowymi lub pracownikami doradców podatkowych. Osoby takie dokonują zgłoszenia na odrębnych kartach zgłoszenia (karta zgłoszenia). Zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na karcie zgłoszenia.


Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 14.02.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x