Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki dochodowe
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 134 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-23
Data zakończenia: 2018-11-23
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

23 listopad 2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Podatki dochodowe

Wykład poprowadzi : Katarzyna Tomala

 

Miejsce szkolenia:  Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

Podatki dochodowe w 2018 r. praktyka wdrożenia zmian obowiązujących od 2018 r. i prezentacja kierunków zmian na 2019 r.

 I. Podatek dochodowy od osób prawnych

1.     Wyodrębnienie źródeł przychodów: kwalifikacja przychodów do właściwego źródła, zasady alokacji kosztów do źródła przychodów, ustalenie wyniku podatkowego w źródle i przedmiotu opodatkowania CIT, rozliczenie straty podatkowej, nowy formularz zeznania rocznego,

2.     Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu kosztów finansowania dłużnego w CIT – art. 15c,

3.     Limit kosztów w CIT w zakresie niektórych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych – art. 15e,

4.     Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z wybranymi aktywami podatnika.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.     Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym – ograniczenie kosztów podatkowych,

2.     Potrącanie kosztów autorskich – wykonanie funkcji płatnika,

3.     Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z wybranymi aktywami podatnika.

4.     Opodatkowanie przychodów z działalności nierejestrowej.

III. Jednorazowa amortyzacja – podsumowanie zmian z 2017 r. i 2018 r.

IV. Podatek od przychodów z tytułu nieruchomości o znacznej wartości

1.     Zasady opodatkowania obowiązujące w 2018 r.

2.     Zmiana przepisów na 2019 r., możliwość i warunki zwrotu podatku

V. Zmiany przepisów na 2019 r. – ogólna prezentacja według stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.

 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

 

Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

-  wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

 

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 16.11.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 16 listopada  2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x