Szczegóły szkolenia / imprezy

Uprawnienia doradcy podatkowego i taktyka działania w toku postępowania podatkowego. Kulisy zawodu. Praktyka i orzecznictwo.
Kategoria: Postępowanie podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-09-14
Data zakończenia: 2018-09-14
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

14 wrzesień   2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Uprawnienia doradcy podatkowego i taktyka działania w toku postępowania podatkowego.  Kulisy zawodu. Praktyka i orzecznictwo.

 

 

Wykład poprowadzi : Marek Kwietko-Bębnowski

 

Program szkolenia: 

1.       Sposoby wszczęcia postępowania podatkowego - kiedy musimy złożyć pełnomocnictwo szczególne i w jaki sposób ? Zasady wszczynania postępowania podatkowego po kontroli podatkowej – orzecznictwo.

2.       Pełnomocnictwo szczególne składane do protokołu - niekonsekwencja ustawodawcy.

3.       Zakres umocowania w pełnomocnictwie - jak formułować, by skutecznie chronić interesy klienta oraz nie tracić czasu i nerwów ? Kiedy doradca podatkowy jest umocowany do działania przed organem wyższej instancji z mocy prawa ?

4.       Działanie pełnomocnika bez umocowania, a działanie bez przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa - różnice prawne i skutki procesowe.

5.       Pełnomocnik szczególny w toku postępowania zabezpieczającego i postępowania w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

6.       Kiedy i czy warto składać wniosek o wyłączenie pracownika organu ?

7.       Zasady uwierzytelniania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej.

8.       Składanie wniosków dowodowych - zasady i taktyka procesowa. “Dekalog dowodowy” doradcy podatkowego.

9.       Protokoły przesłuchań świadków z innych postępowań, włączane do akt sprawy - jak skutecznie przeciwdziałać negatywnym praktykom organów skarbowych ?

10.   Przesłuchanie świadka - rola doradcy podatkowego, taktyka, sposób zachowania.

11.   Dostęp do akt sprawy - przykłady wniosków, koszty.

12.   Ponaglenia w toku postępowania podatkowego - czy można je składać i na jakie zachowania organu służy ? Który organ skarżymy do sądu administracyjnego ? Nowe możliwości, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

13.   Czy naruszenie przez organ art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej może prowadzić do uchylenia decyzji ? Czy warto składać wniosek o wyznaczenie rozprawy przez organ odwoławczy ?

14.   Przywrócenie terminu - tryb, orzecznictwo.

15.   Zawieszenie postępowania - czy może odbyć się na wniosek strony ?

16.   Kiedy i do kogo kierować wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej ?

17.   Zasady składania i treść pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

18.   Zwrot kosztów sądowych - jak chronić się przed opieszałym w dokonywaniu płatności klientem ?

19.   Zapisy w umowach z klientem, a zasady etyki doradcy podatkowego.

20.   20. Dodatek – sprawy przejęte przez organy celno-skarbowe od organów kontroli skarbowej na dzień 1.03.2017 r.

21.   Odpowiedzi na pytania.
Miejsce szkolenia: Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

 

Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

 

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 6.09.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 6 września 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x