Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy w 2019 roku i aktualności na jesień 2018 roku.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 65 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-17
Data zakończenia: 2018-10-17
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

17 PAŻDZIERNIK  2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Prawo Pracy

Wykład poprowadzi : Maja Chodacka  

 Miejsce szkolenia:  Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt


Prawo pracy w 2019 roku i aktualności na jesień 2018 roku.

1.   Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

- omówienie zmian dotyczące formy i terminu przechowywania akt osobowych;

-  wskazanie na wpływ zmian na praktykę kadrową (akta osobowe, czas pracy, nieobecności w pracy).

 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO i zasad tam wskazanych, a także praktycznych problemów związanych z odniesieniem RODO do stosunku pracy.

3.  Urlopy zaległe w kontekście wzmożenia kontroli PIP po 30 września.

4.   Czas określony i zasada 3/33 w kontekście upływu w dniu 21 listopada 2018r. 33 miesięcy od wejścia jej w życie.

5.   Omówienie zmian obowiązujących od 1 września w zakresie zatrudniania młodocianych i wskazanie na planowane i pozostałe zmiany w 2019r.

6.    Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczania czasu pracy.

7.  Wskazanie na aktualne interpretacje organów, orzecznictwo SN i TSUE w sprawach dotyczących stosowania prawa pracy

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z

materiałami w formie papierowej


Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:


-  wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 


-  wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)


 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 10.10.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 10 października 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

    


 Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: ((17) 850 21 92)
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x