Szczegóły szkolenia / imprezy

PRAWO PRACY wiosna 2018
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 35 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-16
Data zakończenia: 2018-02-16
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

16 marca  2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Prawo Pracy wiosna 2018r.

Wykład poprowadzi : Maja Chodacka  

Program szkolenia:

1.Najnowsze zmiany w prawie pracy.

2.Ograniczenie handlu w niedziele i święta.

3.Dane osobowe, zasady uzyskiwania i przetwarzania, w świetle orzecznictwa. Wskazanie na zmiany w zakresie danych osobowych w stosunku pracy.

4.Akta osobowe. Zasady prowadzenia. Jakie dokumenty przechowywać w aktach osobowych. Planowane zmiany.

5.Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości dotyczące stosunku pracy:

- ustawa o rozwiazywaniu umów z przyczyn niedotyczących pracowników;

- zasady rozwiązania umów o pracę z winy pracownika ( tzw. dyscyplinarka)

- odprawa emerytalna

- czas pracy, w tym korzystanie z przerwy w pracy

- inne.

6. Czas określony, 3/33 i długość wypowiedzenia – odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości.

7. Data zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy:

- do kiedy umowa o pracę ma być sporządzona na piśmie;

- dopuszczenie do pracy;

- wpływ dat określonych w umowie o pracę na regulacje prawne dotyczące kontynuacji zatrudnienia

8. Uprawnienia rodzicielskie.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków, zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Miejsce szkolenia:   Hotel Classic Rzeszów, Al. Armii Krajowej 32 (http://www.hotelclassic.pl/)

 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 8.03.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 8 marca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

  

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x