x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-11-15
Data zakończenia: 2017-11-15
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

15 listopada  2017 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

 

 

Wykład poprowadzi : Mariusz Makowski

Program szkolenia :

  1. Pobyt cudzoziemców w Polsce   

  2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej 

   1. obywatele Unii Europejskiej

   2. obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi

   3. pobyt czasowy a pobyt stały                       

  3. Praca cudzoziemców na terenie Polski   

   1. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej   

   2. Obywatele państw sąsiadujących z Polską    

   3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

   4. Zezwolenie na pracę          

   5. Zmiany wchodzące w życie od 2018 r. – zmiany w procedurze oświadczeniowej oraz nowy typ zezwoleń na pracę

   6. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

   7. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.     

  4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.       

   1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.)      

   2. Miejsce zamieszkania         

   3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.       

   4. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych  

   5. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

   6. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym 

   7. Certyfikat rezydencji          

   8. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

   9. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców          

   10. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

  5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

   1. Zasada jednego ustawodawstwa     

   2. Zasada równego traktowania          

   3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania       

   4. Zasada zachowania praw nabytych  

   5. Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy      

   6. Pracownicy delegowani       

   7. Pracownicy transportu międzynarodowego               

   8. Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich    

   9. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie      

   10. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce    

   11. Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

     

    Miejsce szkolenia:  Hotelu Classic Rzeszów, Al. Armii Krajowej 32 ( http://www.hotelclassic.pl/ ).

     

    Za uczestnictwo w warsztatach przyznawane jest 5 punktów.

     

    Odpłatność za szkolenie:

     

    100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

    120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

    120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

     

    Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

    mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

     

       Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 8.11.17 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 8 listopada 2017 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

  

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x