x

Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC !!! Podatki dochodowe wybrane zagadnienia problemowe i zmiany na 2018 r
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-11-09
Data zakończenia: 2017-11-09
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!9 listopada  2017 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia problemowe i zmiany na 2018 r

 

 

Wykład poprowadzi : Katarzyna  Tomala

Program szkolenia :

I. Świadczenie niepieniężne w wykonaniu zobowiązania pieniężnego  – skutki po stronie wierzyciela i dłużnika

 

II. Aporty do spółek kapitałowych

 1. Przychody z objęcia udziałów oraz nowe zasady amortyzacji aportów – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

 2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów z objęcia udziałów,

 3. Aport czy wkład gotówkowy – konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy,

 4. Sprzedaż przedmiotu aportu przez spółkę kapitałową

 

III. Koszty zapłacone gotówką jako koszty niepodatkowe – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

 

IV. Korekta kosztów i przychodów – zagadnienia problemowe na tle interpretacji organów podatkowych

 

V. Koszty podatkowe – wybrane zagadnienia:

 1. Reprezentacja a reklama i promocja, wydatki na rzecz kontrahentów itp.

 2. Kary umowne i odszkodowania,

 3. Puste faktury i dokumentowanie kosztów.

VI. Wybrane zagadnienia problemowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w walutach obcych

1)        Własna waluta obca, a różnice kursowe,

2)         Przewalutowanie zobowiązań i wierzytelności, w tym pożyczek i kredytów – porównanie bilansowej i podatkowej metody ustalania różnic kursowych,

3)         Różnice kursowe w metodzie bilansowej – przykłady odrębności w stosunku do metody podatkowej,

4)         Potrącenie rozrachunków w walutach obcych w tym rozrachunków dwuwalutowych,

 

VII. Zmiany przepisów w 2017 r. – nowe przepisy o jednorazowej amortyzacji i podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych

 

VIII. Stawka podatku CIT 15% - zasady stosowania

 

IX. Prezentacja zmian planowanych na 2018 r. zgodnie z aktualnym stanem prac legislacyjnych, m.in.

 1. Pojęcie dochodów kapitałowych,

 2. Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych,

 3. Zmiany dotyczące niedostatecznej kapitalizacji,

 4. Jednorazowa amortyzacja,

 5. Zmiany w zakresie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych i spółek CFC,

 6. Ograniczenie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych,

 7. Nowe zasady opodatkowania CIT najmu nieruchomości,

 8. Publikacja danych podatkowych wybranych podatników CIT przez MF.

 

Miejsce szkolenia: Hotelu Classic Rzeszów, Al. Armii Krajowej 32 ( http://www.hotelclassic.pl/ ).


 

 

Za uczestnictwo w warsztatach przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 3.11.17 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

  

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x