Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 13 / 40
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-26
Data zakończenia: 2018-06-26
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

26 czerwiec  2018 r. - godz. 10.00 – 15.00

Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe

Wykład poprowadzi : Patryk Prus

Program szkolenia:

 

1.       Definicja prac B+R

a)       Prawna regulacja prac B+R

b)      Czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?

c)       Kto może prowadzić prace B+R?

d)      Jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2.       Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja

a)       Koszty pracownicze

b)      Materiały i surowce

c)       Środki trwałe i wyposażenie

d)      Patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.

e)      Korzystanie z aparatury naukowo – badawczej

f)        Koszty ponoszone przez centra badawczo - rozwojowe

3.       Zasady odliczenia

a)       Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR

b)      Zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu

c)       Zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty

4.       System ewidencji i dokumentacji prac B+R

a)         Ewidencja księgowa

b)         Dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.)

c)         Dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.)

5.       Aspekty bilansowe ulgi B+R

a)       Polityka rachunkowości

b)      Zakładowy Plan Kont

c)       Ujęcie księgowe prac B+R

6.       Procedura wdrożenia ulgi B+R

a)       Ocena opłacalności

b)      Wdrożenie ulgi B+R

c)       Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R

d)      Rozwój prac B+R

7.       Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach

8.       Dyskusja i pytania


 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 


Miejsce szkolenia:  Tarnów – Ładna Hotel TAURUS, Ładna 5,  33-156 Skrzyszów  ( http://www.stan-taurus.com.pl/hotel-taurus-tarnow-ladna.html )


 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

 60,00 zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

100,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 20.06.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.