Transakcje kryptowalutowe wybrane aspekty podatkowe
Kategoria: Kryptowaluty
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 26 / 30
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-23
Data zakończenia: 2018-05-23
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

23 maja 2018 r. - godz. 9.00 – 15.00

 

 

Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe.

Wykład poprowadzi : Marcelina Szwed-Ziemichód

 

Program szkolenia:

1.           Działania KAS w stosunku do sektora kryptowalutowego

a)    Wezwania do udostępnienia informacji w trybie art. 45 ustawy o KAS,

b)    komunikat z dnia 4 kwietnia 2018 r.,

c)     plany MF odnośnie opodatkowania kryptowalut.

2.           Wprowadzenie do transakcji kryptowalutowych:

a)    mining / mining w chmurze (tzw. kopanie kryptowalut),

b)    trading i arbitraż,

c)     hosting / dzierżawa sprzętu,

d)    strategie long term,

e)    c) Initial Coin Offering (ICO),

f)      d) programy typu revshare,

g)    e) giełdy i kantory kryptowalut.

2.     Status kryptowalut na gruncie prawa podatkowego

3.     Podatek dochodowy od osób fizycznych / Podatek dochodowy od osób prawnych

a)    kwalifikacja źródła przychodów,

b)    zasady rozpoznawania i dokumentowania kosztów uzyskania przychodów,

c)     moment powstania obowiązku podatkowego,

d)    kursy walut,

e)    działalność gospodarcza a kryptowaluty.

4.     Podatek od towarów i usług

a)    podstawa opodatkowania

b)    stawka VAT

c)     przyjmowanie płatności w kryptowalutach

d)    wystawianie faktur w kryptowalutach

e)    split-payment a płatności kryptowalutowe.

5.     Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.     Podatek od spadków i darowizn

7.     Mity o opodatkowaniu kryptowalut  

8.     Dyskusja, pytania.

 

Miejsce szkolenia:  Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 

Odpłatność za szkolenie:

 

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 16.05.18 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 16 maja 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.