Aktualność: UBEZPIECZENIE OC - pisemne oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia OC

Uprzejmie przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy).

 

Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).

Oświadczenia należy wysyłać bezpośrednio do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych na adres:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-12 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x