Aktualność: DZIEŃ DORADCY PODATKOWEGO - szkolenie 24-25.05.2019 r

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

 

Zarząd Podkarpackiego 

Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

  SERDECZNIE ZAPRASZA

 

 

do udziału w spotkaniu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 roku podczas  dwudniowego szkolenia  w Dworze  Kombornia Hotel & SPA****Kombornia 1, 38-420 Korczyna k/Krosna

 

TEMATY SZKOLENIA :

I dzień

„Aktualne problemy podatkowe”.  - wykładowca Dariusz Malinowski

II dzień

„Uprawnienia organów KAS i obowiązki kontrolowanych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej”.  - wykładowca Marek Kwietko-Bębnowski

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA :

 

Dzień pierwszy /PIĄTEK/ 24 maja 2019 r

  9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 powitanie uczestników,  

10.10 – 17.00*  Dariusz Malinowski Centrum Bankietowo konferencyjnym w Stajni Dworskiej

* w trakcie przerwy kawowe

14.30 – 15.30 przerwa obiadowa Centrum Bankietowo konferencyjnym w Stajni Dworskiej

17.00 – czas wolny, możliwość skorzystania z wejścia do Strefy Wellness*

19.30 – uroczysta kolacja z DJ Centrum Bankietowo konferencyjnym w Stajni Dworskiej

 

 *Strefa Wellness obejmuje: wstęp na basen , sauny, groty solnej oraz korzystanie z jacuzzi

 

Dzień drugi /SOBOTA/ 25 maja 2019 r

07.30 – 10.00 śniadanie

10.00 – 16.00 „Uprawnienia organów KAS i obowiązki kontrolowanych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej”.   Marek Kwietko-Bębnowski Centrum Bankietowo konferencyjnym w Stajni Dworskiej

13.30 – 14.30 przerwa obiadowa Centrum Bankietowo konferencyjnym w Stajni Dworskiej

16.00 – zakończenie szkolenia

* w trakcie przerwy kawowe

 

Doba hotelowa 15.00  -  12.00.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU:

 

300,00  zł brutto od osoby - dla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

740,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

740,00  zł brutto od osoby - dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu

Wpłaty za udział w spotkaniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów: BRE BANK S.A. 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu  jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 6.05.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane. Wpłaty dokonać należy do dnia 6.05.2019 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej do dnia 6 maja 2019  roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.      

Program szkolenia : „Aktualne problemy podatkowe.”

A: Podatki dochodowe

1.       Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji w tym zakresie.

2.       Znaczące zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła.

3.       Dochody generowane przez prawa własności intelektualnej – katalog, stawka.

4.       Exit tax – „podatek od wyjścia”, zasady, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania i stawka.

5.       Rozszerzenie stosowania podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych.

6.       Ulga na złe długi w podatkach dochodowych.

7.       Nowe reguły rozliczania strat podatkowych.

8.       Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących roku podatkowego i sposobu uiszczania zaliczek.

9.       Zwolnienia w PIT.

10.     Inne zmiany.

 

B: Podatek VAT

1.       Transakcje łańcuchowe – charakterystyczne przykłady, praktyka, orzecznictwo

2.       Kasy rejestrujące – odroczona nowelizacja.

3.       Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.

4.       Inne zmiany.

 

 

Program szkolenia  „Uprawnienia organów KAS i obowiązki kontrolowanych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej”.

1.      Rodzaje procedur kontrolnych - dychotomia trybów postępowania.

2.      Czynności sprawdzające - miejsce i forma prowadzenia, brak regulacji w zakresie terminów trwania procedury.

3.      Czynności sprawdzające - uprawnienia organów podatkowych.

4.      Czynności sprawdzające - tryb wzywania do udzielenia wyjaśnień i ich zakres. Skutki niezastosowania się do wezwania.

5.      Kontrola krzyżowa - podstawy prawne żądań kierowanych do podatników. Skutki niezastosowania się do wezwania.

6.     Uprawnienia organu podatkowego w toku kontroli podatkowej.

7.      Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej.

8.      Kontrola podatkowa - tryb czynności sprawdzających u kontrahentów podatnika.

9.      Zakończenie kontroli podatkowej, okres „zawieszenia” procedury.

10.  Znaczenie uwag do protokołu kontroli.

11.  Charakter terminu do wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego po kontroli podatkowej.

12.  Kontrola celno-skarbowa - podstawy prawne i tryb wszczęcia.

13.  Uprawnienia organów KAS w toku kontroli celno-skarbowej oraz poza trybem kontroli. Wezwania do udzielenia wyjaśnień i różne skutki niezastosowania się do nich.

14.  Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej.

15.  Pełnomocnik w toku kontroli celno-skarbowej, składanie dokumentu pełnomocnictwa szczególnego w formie papierowej i elektronicznej oraz jego zakres.

16.  Dostęp do akt kontroli w formie papierowej i elektronicznej.

17.  Szczególna forma zakończenia kontroli celno-skarbowej.

18.  Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.

19.  Korekta deklaracji po kontroli celno-skarbowej, ograniczenia wprowadzone od 2019 roku Skutki dla odpowiedzialności karno-skarbowej kontrolowanego.

20.  Odpowiedzi na pytania.

 


DATA PUBLIKACJI: 2019-04-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x